Bedankings: Mariné & Corné

Bedankings: Mariné & Corné

posted in: Blog, Weddings | 0

Baie dankie vir al jul moeite met ons groot dag. Julle was baie hulpvaardig! Almal was baie akkomederend rakende die verblyf reelings, die familie braai en reelings rakende die opstel van die dekor.

Almal was vriendelik en het uit hul pad gegaan om ons te help.

Tydens ons grootdag het alles ook vlot verloop sonder enige foute!

Weereens dankie vir alles!!